Yksinluistelu

MJT tarjoaa yksinluistelun harrastusmahdollisuuden monessa eritasoisessa ryhmässä. Luistelukoulun jälkeen luistelua on mahdollista harrastaa kilpa- tai harrasteluistelun puolella. Seuramme pyrkii noudattamaan Suomen taitoluisteluliiton rakentamaa urapolkua sekä kilpaluistelun että harrasteluistelun puolella.

Valmentajat antavat alle kouluikäisille luistelijoille vuosittain suosituksia luistelijalle sopivasta ryhmästä. Alle kouluikäisten suositukset perustuvat luistelijan taitoihin sekä harrastusaktiivisuuteen. Kouluikäisten luistelijoiden kohdalla harjoitusryhmän valinnasta vastaa seuran päävalmentaja. Luistelijan harjoitusryhmän sekä kilpailusarjan valintaan vaikuttaa taitojen lisäksi merkittävästi harjoittelumotivaatio. Jokaiselle luistelijalle pyritään löytämään omia taitoja vastaava harjoitusryhmä.

MJT korostaa kotiväen tuen tärkeyttä. On tärkeätä, että vanhemmat tukevat kotona lapsensa harrastusta ja kannustavat tarpeen vaatiessa. Vanhempien tulee kuitenkin kunnioittaa valmentajien näkemystä sekä luottaa valmentajien ammattitaitoon. Kilpaluistelijoille pidetään kerran vuodessa henkilökohtainen kehityskeskustelu, jossa vanhemmilla on mahdollisuus olla mukana keskustelemassa lapsensa kehityksestä. Kehityskeskustelujen lisäksi seuramme pitää vanhempia ajan tasalla vanhempainiltojen merkeissä.

Yksinluistelijoiden valmennuksen päävastuu on koulutetulla päävalmentajallamme. Päävalmentajan lisäksi lapsia ja nuoria valmentavat koulutetut luisteluohjaajat.