Kilpailuohjelmat ja maksut

Luistelijat kilpailevat sarjansa mukaan joko kutsukilpailuissa, seurakilpailuissa, lohkokilpailuissa tai loppukilpailuissa. Luistelijan kilpailusarja määrittyy luistelijan iän ja taitotason mukaan. Joissakin kilpailusarjoissa on voimassa STLL testijärjestelmä, joissa testien läpäiseminen on edellytyksenä kilpaillakseen kyseisessä sarjassa. Tintit, taitajat, minit ja tähtisarjoissa ei vaadita testien suorittamista.

 

Tintit

Taitajat ei axel ja axel

Minit

 

A- ja B-silmut / tähtisilmut

Debytantit / tähtidebytantit

(SM-noviisit) noviisit / tähtinoviisit

(SM-juniorit) juniorit / tähtijuniorit

(SM-seniorit) seniorit

 

Ensimmäisen vuoden tintit (alle 9-vuotiaat kilpailemisen aloittavat) kilpailevat yhteisohjelmalla. Siinä jokaisella luistelijalla on sama musiikki ja ohjelman runko, ottaen huomioon kunkin luistelijan omat vahvuudet. Ohjelman kesto on enintään 2 minuuttia. Ohjelman tekee seuran oma valmentaja.

 

Kilparyhmien luistelijoiden kilpailuohjelmat suunnitellaan yksilöllisesti valittuun musiikkiin vuoden tai kahden välein. Taitajilla, mineillä, silmuilla, tähtisarjoilla sekä debytanteilla ja noviiseilla on vapaaohjelma, jonka kesto vaihtelee 2,30 min - 3 min kilpailusarjasta riippuen.

 

Taitotason kasvaessa, joissakin sarjoissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma. Näitä sarjoja ovat SM-noviisit, juniorit, SM-juniorit, seniorit sekä SM-seniorit.  Lyhytohjelman kesto on noin 2’30-2’50 ja vapaaohjelman kesto 3-4 min.

 

Miten, missä, milloin?

Ohjelmat tehdään yleensä kauden loputtua toukokuussa tai uuden kauden alussa elokuussa. Ohjelman tekee koreografi. Valmentaja ehdottaa musiikkia sekä koreografia kullekin luistelijalle, jonka jälkeen valitaan ajankohta. Mikäli ohjelmaa tehdään seuran jäätunneilla, laskuttaa seura 20€/h ohjelmaan käytetyistä tunneista. Jääaikaa voi varata myös muualta, mutta tämä tulee usein melko kalliiksi.

Jokaisella koreografilla on oma tapa laskuttaa ohjelmasta joko tuntiveloituksena tai pakettihintana. Pakettihintaa käytäessä hinnat vaihtelevat ohjelmamusiikin keston ja/tai sarjan mukaisesti. Ohjelman tekoon kuluu yleensä 2,5-4 tuntia riippuen koreografista sekä luistelijan kyvystä oppia ja muistaa uusi ohjelma. Tämän jälkeen ohjelmaa harjoitellaan harjoituksissa viikoittain.

Ohjelmaa tehdessä huoltajan olisi hyvä sopia koreografin kanssa ohjelman videoimisesta, jotta luistelija voi tarvittaessa harjoitella ohjelmaa videolta. 

 

Seuran omista valmentajista Cessi ja Eva toimivat myös koreografeina.